e-Pedius

Podpora množičnemu sestavljanju fragmentov stenskih poslikav
Crowdsourcing support for the reassembly of wall-painting fragments

Domov

Aplikacija e-Pedius

Opis

Mobilna in spletna aplikacija e-Pedius, poimenovana po rimskem slikarju Quintusu Pediusu, podpira množično izvajanje pri sestavljanju fragmentov stenskih poslikav.

Fragmenti stenskih poslikav

Fragmenti stenskih poslikav

Restavriranje stenskih poslikav iz fragmentov z arheoloških najdišč je namreč zaradi velikega števila fragmentov, njihovih poškodb in manjkajočih delov težavno in zahteva leta ročnega dela strokovnjakov. Institut »Jožef Stefan« in Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije sta v preteklosti že razvila nagrajeno računalniško aplikacijo, ki omogoča digitalizacijo fragmentov in njihovo sestavljanje, vendar je ta na voljo le strokovnjakom, ki imajo dostop do fizičnih fragmentov.

Nova rešitev e-Pedius pa je dostopna vsem zainteresiranim uporabnikom tabličnih, prenosnih in namiznih računalnikov in tudi nestrokovnjakom omogoča sestavljanje fragmentov v nove postavitve, nadaljevanje sestavljanja obstoječih postavitev in ocenjevanje postavitev. Zasnovana je kot mobilna igra, pri kateri se točkuje prizadevnost uporabnikov, vodi lestvica najboljših in spodbuja sodelovanje med uporabniki.

Dodatne informacije

Projekt izdelave aplikacije je trajal od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013.

Financiranje so zagotovili:

Objave

G. Čepin, T. Tušar in B. Filipič. Iskanje podobnih enobarvnih fragmentov pri množičnem sestavljanju stenskih poslikav. Zbornik dvaindvajsete mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2013, Portorož, zvezek B, str. 73-76, 2013.

T. Tušar, B. Filipič, E. Dovgan, B. Mahnič, G. Čepin, J. Kuret, P. Benedik, A. Mihailov, G. Berginc, D. Vladušič. Aplikacija e-Pedius za podporo množičnemu sestavljanju fragmentov stenskih poslikav. Zbornik 16. mednarodne multikonference Informacijska družba IS 2013, Ljubljana, zvezek A, str. 122-125, 2013.